Categories
Uncategorized

Üldkapiitli lõpupöördumine

21. juuli 2018 Fsspx.news Oma üldkapiitli lõppedes meenutab Püha Pius X Preestrite Vennaskond tema asutaja Marcel Lefebvre’i 1974. a. 21. novembri deklaratsiooni tähtsust ja ajakohasust. Rohkem kui viiskümmend aastat kestnud Kiriku “enesehävitust” lubab igalühel täiel määral hinnata selle deklaratsiooni paikapidavust, mille Vennaskond täielikult omaks võtab: “Kindlalt, kogu oma südamest ja kogu oma hingega hoiame kinni katoliku Roomast, katoliku usu ja kõikide mselle usu säilitamiseks hädavajalike traditsioonide valvurist, igavikulisest Roomast, tarkuse ja tõe õpetajannast. (…) Mitte ükski autoriteet, ka kõrgeim hierarhias, ei saa meid sundida hülgama või vähendama katoliku usku, mida Kiriku Õpetusamet kahekümne sajandi jooksul nii selgelt on väljendanud ja tunnistanud. (…) Sellepärast hoiame kindlalt kinni kõigest, mida Kirikus usu, moraali, liturgia, ketekismuse, preestrite kujundamise, ja Kiriku sruktuuri valdkonnas on kõikidel aegadel usutud ja praktiseeritud ja mis on kodifitseeritud raamatutes enne [Vatikani II] Kirikukogu modernistlikku mõjusid. See on, mida me peame tegema kuni selle ajani, mil Traditsiooni tõeline valgus hajutab pimeduse, mis on varjutanud taeva igavikulise Rooma kohal.” Püha Pius X Preestrite Vennaskond kavatseb jätkuvalt pürgida oma peamise eesmärgi poole, mlleks on preesterkond sellisena, nagu selle on sisse seadnud Jeesus Kristus ning alati hoida teda suunatuna oma olemasolu põhjusele, milleks on püha Missaohver.

Vennaskond juhindub samast vaimust nagu tema püha patroon, püha Pius X: “Et kõrvaldada selles asjas kõik tühjad pettekujutlused, kinnitame täie otsustavusega, et Me ei taha olla midagi muud ja Jumala abiga ei saa Me inimühiskonna jaoks olema midagi muud kui aiult Jumala teener, kelle võimu volitatud hoiulhoidja Me oleme. Jumala huvid peavad olema Meie huvid; nende elluviimiseks oleme otsustanud pühendada kõik Meie jõud ja isegi Meie elu. Seepärast, kui keegi küsiks Meilt, milline deviis väljendaks Meie hinge soove, anname talle ainult selle vastuse: «Uuendada kõik Kristuses!» (E supremi apostolatus, 4. oktoobril 1903). Sama usu ja sama lootusega kui see püha paavst, kuulutab Püha Pius X Preestrite Vennaskond oma õpetuse ja apostolaadi läbi meie Issanda Jeesuse Kristuse valitsemise täiust kõikide inimeste ja rahvaste üle, soovides, et Tema seadust ja võimu tunnistaksid austusega kõik inimesed. Seepärast jätkab Vennaskond oma tööd Kristus-Kuninga triumfi heaks ja kutsub kõiki hea tahtrega hingi endaga ühinema selles ülevas üleloomulikus püüdluses. Maarja valurikas Patusüüta Süda, palu meie eest, kes me sinu juures varjupaika otsime! Ecône, 21. juulil 2018 (Allikas : FSSPX/MG – FSSPX.Actualités, 21.0.2018)