Categories
Uncategorized

P. Pius X Preestrite Vennaskonna kindralülema msgr. Bernard Fellay teadaanne

Me oleme saanud teada intervjuust, mille piiskop Richard Williamson, meie Vennaskonna liige, on andnud Rootsi televisioonile. Selles intervjuus väljendab ta oma arvamust ka ajalugu puudutavates küsimustes, eriti juutide mõrvamise ja natsionaalsotsialistide küsimuses. On selge, et piiskop saab rääkida kirikliku autoriteediga ainult usu ja moraali küsimustes. Meie Vennaskond ei pea ennast autoriteediks ajalugu puudutavates ja teistes sekulaarsetes küsimustes. Vennaskonna missioon on autentse katoliku õpetuse, nagu see on dogmadesse pandud, taastamine ja levitamine. Selle tegevuse kaudu tuntakse meid ka üle kogu maailma, meid aktsepteeritakse ja hinnatakse. Me näeme suure murega, kuidas sellest ülesandest üleastumisega meie liikme poolt on kahjustatud meie religioosset missiooni. Ma palume seetõttu vabandust Pühalt Isalt ja teistelt hea tahtega inimestelt, keda toimunu on pahandanud. Olgu siinjuures selge, et need [piiskop Williamsoni] arvamused ei peegelda mingil viisil meie preestrite ühenduse hoiakut. Seetõttu olen ma keelanud piiskop Williamsonil praeguseks avalikud seisukohavõtud poliitilistes ja ajalugu puudutavates küsimustes.

Pidevalt uuesti tehtavad süüdistused meie Vennaskonna vastu teenivad ilmselgelt eesmärki meid diskrediteerida. Kuid me ei lase sel end segada jätkamast katoliku õpetuse kuulutamist ning sakramentide jagamist vana ja väärika riituse järgi.

Menzingenis, 27. jaanuaril 2009. a.

Piiskop + Bernard Fellay

Kindralülem