Categories
Uncategorized

Kirikuaasta: 3. september – püha Pius X

„Oo Jumal, katoliku usu kaitsmiseks ja kõige uuendamiseks Kristuses täitsid Sa püha paavst Piuse taevaliku tarkuse ja apostliku jõuga; anna meile armu, et me ustavuses tema korraldustele ja tema eeskuju järgimisega saavutaksime igavese tasu. Kristuse, meie Issanda läbi. Aamen.”

(Kirikupalve püha Pius X pühal)

Tänast patroonipüha pühitsetakse kõikides Vennaskonna kabelites ja kirikutes I klassi pühana.

Pildil: püha Pius X haud Peetruse katedraalis Roomas.