Categories
Uncategorized

Kirikuaasta: 27. mai – püha Beda Auväärne

P. Beda sündis 627. a. Inglismaa ja Šotimaa piiril Yormis. Seitsmeaastaselt anti ta püha Benedictus Biscopi, Wearmouthi abti õpilaseks. P. Beda sai hiljem mungaks ja kuigi ta pühendus väga põhjalikult kunstide ja teaduste õppimisele, ei jätnud ta kunagi hooletusse ka munga vaimset elu ja kohustusi. Ei olnud ühtegi teadust, millesse ta poleks süvenenud, kuid tema meelistegevus oli mõtisklemine Pühakirja tekstide üle. Et neid paremini mõista, õppis ta selgeks kreeka ja heebrea keele. 30-aastaselt võttis ta abti korraldusel vastu preestripühitsuse.

Beda nimi sai varsti tänu tema õpetatusele ja sügavale vaimulikule elule nii kuulsaks, et paavst püha Sergius mõtles kutsuda ta Rooma. Seal oleks p. Beda tegelenud nende usku puudutavate tõsiste küsimustega, mis parajasti olid päevakorrale tõusnud.

Püha Beda kirjutas rohkelt raamatuid, mis puudutasid inimeste kombelisust, moraali, samuti usutõdesid. Nende raamatute erakordsuse tõttu nimetas püha Bonifatius Bedat Kiriku Valguseks. Neid raamatuid loeti juba pühaku eluajal kirikutes inimestele ette. Kuna Bedat ei saanud kutsuda pühaks, siis kutsuti teda auväärseks, see nimi jäi talle ka siis, kui ta hiljem pühakuks kuulutati. Tal oli palju andekaid õpilasi, kellest mitmed on hiljem pühakuks kuulutatud.

Olles kõrgest vanusest ja suurest tööst kurnatud, jäi püha Beda 735. aastal raskelt haigeks. Ta oli haigevoodis üle kahe kuu, kuid hetkekski ei katkestanud ta oma tööd ja palvetamist. Sel ajal tõlkis ta Johannese evangeeliumi inglise keelde. Kristuse Taevasseminemise suurpüha eelõhtul aimas püha Beda, et surm on ligidal, ja võttis vastu viimse võidmise sakramendi. Seepeale embas ta oma vendi, lasi end asetada põrandale patukahetseja rüü peale ja suri. Need, kes tema surma juures viibisid, tunnistasid, et peale hinge lahkumist hakkas pühaku säilmetest hoovama väga meeldivat lõhna. Tema ihu asetati algselt hauda Yormi kirikus, hiljem viidi tema säilmed Durhamisse.

Juba pühaku eluajal pidasid benediktlased ja mitmed teised ordud teda kirikuisaks, paavst Leo XIII aga nimetas ta selleks ametlikult.

Pildil: Püha Beda Auväärse haud asub Durhami kirikus, mis on normannide arhitektuuri paremaid näiteid Inglismaal. Samas kirikus asuvad ka püha Cuthberti ja püha Oswaldi reliikviad.