Categories
Kirikuaasta

Kirikuaasta: 24. jaanuar – Püha Timoteus

24. jaanuaril pühitseb katoliku Kirik püha piiskopi ja märtri Timoteuse püha. Püha Timoteus oli püha Pauluse armastatuim õpilane, kellele Pauluse poolt kirjutatud kaks kirja on ka Piiblis.

Apostel Paulus reisis oma esimesel suurel misjonireisil (u. 45-49.a.) koos püha Barnabasega Lüstrasse Väike-Aasias. Paulus jutlustas seal ja paljud inimesed astusid seejärel Kirikusse. Õige pea aga saabusid ümbruskonnast uskmatud juudid, kes kihutasid Lüstra rahva apostli vastu üles ning teda loobiti kividega. Kui inimesed arvasid, et apostel on surnud, lohistati ta linnast välja ja jäeti sinna lamama. Kuid püha Paulus oli siiski elus ja jätkas varsti oma misjonireisi koos püha Barnabasega.

Nende seas, kes Lüstras usu vastu võtsid, oli ka kaks juudi naist: Eunike ja tema ema Lois. Eunike oli abielus paganaga ja neil oli üks poeg, keda Eunike nüüd kristlikult kasvatas: Timoteus.

Oma teise misjonireisi ajal (50-52.a.) külastas apostel Paulus taas Lüstrat ja võttis noore Timoteuse endale õpilaseks. Pühast Timoteusest sai Pauluse kaastööline ja lähim usaldusisik. Tänu sellele mõtleb Kirik püha Pauluse pöördumise pühal ka püha Timoteuse peale.

Püha Timoteus saatis püha Paulust ka tema kolmandal misjonireisil aastatel 53-58 kuni Jeruusalemmani. Timoteus oli Pauluse kõrval ka viimase vangisoleku ajal Roomas aastatel 60-62. Tõenäoliselt vangistati ka Timoteus ise mõneks ajaks selles ajavahemikus.

Millalgi oma viimastel eluaastatel pühitses püha Paulus Timoteuse Efesose piiskopiks. Sel ajal on kirjutatud ka Pauluse kaks tuntud kirja Timoteusele.

On teada, et oma viimase vangisoleku ajal Roomas (u. 67.a.) kutsus Paulus Timoteuse enda juurde. Pärast püha Pauluse martüüriumi pöördus püha Timoteus Efesosse tagasi. Kuna seal olid hakanud levima valeõpetused ja Efesose elanikud nautisid liialt oma linna rikkust ja heaolu, siis nõudis see Timoteuselt suurt pingutust, et oma rahvast Jumala juures hoida.

Kord kummardasid linnaelanikud taas paganlikku naisjumalust. P. Timoteus astus kartmatult rahva ette ja rääkis neile kogu oma veenvusega nende teo sügavast rumalusest ja väärast hoiakust. Seepeale võttis rahvas kivid ja kaikad ning loopis püha Timoteuse surnuks. See toimus tõenäoliselt 22. jaanuaril 97. aastal, natuke aega pärast seda, kui apostel ja evangelist Johannes oli Efesosse tagasi pöördunud.

Püha Timoteuse reliikviad asuvad Aadria mere äärse Termoli linna katedraalis.