Categories
Uncategorized

Kirikuaasta: Maarja hüvituslaupäev

Jumalaema ütles 10. detsembril 1925 Fatimas Luciale:

„Mu tütar, vaata minu Südant, mis on ümbritsetud okastest, mida inimesed sellesse igal hetkel oma pühaduseteotuste ja tänamatusega torkavad. Püüa vähemalt sinagi mind lohutada ja tee minu nimel teatavaks, et ma tõotan olla surmahetkel kõigi pääsemiseks vajalike armudega abiks kõigile neile, kes viie järjestikuse kuu esimesel laupäeval käivad pihil, võtavad vastu Püha Armulauda, palvetavad viis Roosipärja saladust ja on mulle seltsiks viisteist minutit, mõtiskledes viieteistkümne Roosipärja saladuse üle, ning teevad seda minule hüvituse toomise intentsiooniga.”

Miks viis hüvituslaupäeva?

„Mu tütar,” ütles Kristus õde Luciale, ”põhjus on lihtne. Maarja Immakulaatse Südame vastu tehtud süütegusid ja pühaduseteotusi on viit liiki:

1. Maarja Pärispatuta Saamise teotamine.

2. Maarja neitsilikkuse teotamine.

3. Maarja jumaliku emaduse teotamine ja teda inimeste emaks tunnistamast keeldumine.

4. Nende teotused, kes püüavad avalikult külvata laste südametesse ükskõiksust, põlgust või isegi vihkamist oma Immakulaatse Ema vastu.

5. Nende süüteod, kes otseselt teotavad tema pühi kujutisi.”

Võtkem kuulda Jumalaema palvet ja kutset ning muutkem kuu esimene laupäev Maarjamaal katoliiklaste seas armastatud päevaks!

(Kes ei saa kuu esimesel laupäeval Maarja soovidele vastu tulla, sellel on võimalik seda teha ka esimesele laupäevale järgneval pühapäeval, „kui minu preester seda sellele hingele lubab”, ütles Kristus õde Luciale.)

Pilt: Maarja Immakulaatse Südame kuju Fatima pühamu fassaadil, mis asetati sinna 13. juunil 1959. 13 tonni raskuse ja 4,7 meetri kõrguse kivikuju valmistas isa Thomas McGlynn OP lähtudes õde Lucialt saadud kirjeldustest.