Categories
Rekollektsioon Teade

Mariaanliku rekollektsiooni kuulutus

21.-23. juulil toimub Kursi suvemõisas rekollektsioon, mis keskendub Neitsi Maarjale. Maarja on Jumalaema, sest Jeesus on Jumal ja Maarja on Jeesuse ema. Aga Maarja on ka meie ema, sest Jeesus ütles ristil: „Vaata, see on su ema!” Igaühel on ema, aga mitte igaüks ei tea, milles seisneb ema olemuslik roll. Selle rekollektsiooni jooksul õpime tema rolli tähendust — ja mis on selle Ema tähtsus minu elus, ühiskondlikus elus ja isegi poliitilises elus. Maarjamaa tähendab maad, mille emaks ja kuningannaks on Maarja.

Peale Kiriku muutumatu õpetuse selles küsimuses, räägime ka kõige olulisematest mariaanlikest ilmutustest maailmas: Guadalupe, Lourdes, Fatima. Fatima Jumalaema sõnum tõstab eriliselt esile Maarja rolli meie elus – ja eriti meie ajal. Me näeme, et see ei tähenda vaid ilusat mõtisklust olulisel teemal, vaid on ka selle Ema pühalik ja tungiv palve igale oma lapsele, kelle hulka me kuulume. Ilma temata on meie elu täis häda ja viletsust ning lõpeb kindlasti halvasti. Koos temaga — vaatamata paljudele katsumustele, takistustele ja lüüa saamistele —, on meie elu täis valgust ning lõpeb kindlasti hästi. Kas ta mitte ei öelnud Fatimas: “Lõpuks minu pärispatuta süda võidutseb!”?

Reollektsioonist osavõtjaid oodatakse Kursi suvemõisa 21. juulil ajavahemikus 15.00 – 18.00, rekollektsioon lõpeb 23. juulil hiljemalt kell 14.00. Osalustasuks on vabatahtlik annetus vastavalt igaühe võimalustele.

Osalemiseks palume ennast registreerida hiljemalt 07. juuliks aadressil safidelitas@gmail.com. Küsimuste korral saatke need palun samale meiliaadressile või helistage 52090650.